Skip to main content

6ο Συνέδριο του Συνδέσμου Αγροτουρισμού Ελλάδος (ΣΕΑΓΕ) 23, 24, 25 Οκτωβρίου 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και την Ένωση Αγροτουρισμού Ηπείρου, οργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2017 το 6ο Συνέδριο, ως εξής:

  • Στις 24 Οκτωβρίου 10 π.μ. Ημερίδα στο Βουργαρέλι (Αίθουσα Δημαρχείου).

  • Στις 25 Οκτωβρίου Ημερίδα στα Πραμάντα (Αίθουσα Δημαρχείου)

  • Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΓΕ στις 23 Οκτωβρίου στο Βουργαρέλι και στις 25 Οκτωβρίου στους Καλλαρύτες.

Ο Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας, είναι το αποτέλεσμα χρόνιας προσπάθειας επιχειρηματιών στο χώρο του τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού, να οργανωθούν και να προβάλλουν ένα εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού. Στη διαδρομή αυτή, που στηρίχτηκε αποκλειστικά σε δικούς μας πόρους, διαπιστώσαμε το κενό που υπάρχει στο χώρο της επίσημης πολιτικής στη χώρα μας, καθώς και την παντελή έλλειψη ποιοτικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται κάθε μονάδα.

Πριν τέσσερα χρόνια, στην προσπάθειά μας να συνδεθούμε με την Ευρώπη και να λάβουμε υπ’ όψιν τα δεδομένα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας, γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού Υπαίθρου EuroGites και εκπροσωπηθήκαμε στο Δ.Σ. με το μέλος μας κ. Πάνο Πούλο, Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτουρισμού Πελοποννήσου.

Για μας ο τουρισμός υπαίθρου και αγροτουρισμός ενισχύει τον κοινωνικό ιστό με τη συνέργεια και συνεργασία πολλών μικρών διαφορετικών επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, που όλες μαζί δημιουργούν μια ενότητα, ένα προϊόν και προβάλλουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Είναι παραδοσιακοί ξενώνες, αγροκτήματα, παραδοσιακές ταβέρνες, μικρά επισκέψιμα οινοποιεία, μικρά επισκέψιμα ελαιουργεία, χώροι μεταποίησης, φούρνοι, τυροκομεία, χώροι πώλησης με πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, τεχνήματα, χώροι τέχνης και πολιτισμού.

Είναι η ήπια εναλλακτική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, που έχει ως στόχο:

  • Να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αγροτικό χώρο, τα πολιτιστικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

  • Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης, της πληροφόρησης και της ανακάλυψης.

  • Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Για εμάς, ο αγροτουρισμός είναι φιλοσοφία και τρόπος ζωής, είναι η διάσωση της ταυτότητάς μας. Πιστεύουμε ότι προστατεύοντας το φυσικό τοπίο, τη βιοποικιλότητα, την αρχιτεκτονική κληρονομιά, προσφέροντας τοπικά βιολογικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, προβάλλοντας τις πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες, τον πλούτο της ιστορίας μας, την ελληνική φιλοξενία, συμβάλλουμε στη δημιουργία του μύθου, που είναι άμεσα συνυφασμένος με την ταυτότητά μας και θεμέλιος λίθος για μια ουσιαστική αναπτυξιακή πρόταση, ικανή να μας οδηγήσει σε διέξοδο από τη σημερινή κρίση.

Για τον λόγο αυτό, η ελληνική πολιτεία (Υπουργείο Τουρισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΟΤ) πρώτα απ’ όλα οφείλει και έχει την πολιτική και ηθική υποχρέωση να στηρίζει την ανάπτυξη της υπαίθρου και να βοηθά τους κατοίκους της, στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών και την προβλημάτων τους και να θεσμοθετήσει τον Αγροτουρισμό.

Οι Τοπικοί Φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια, τοπικά συμβούλια, αναπτυξιακές εταιρίες, κλπ., οφείλουν να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο συντονισμό ώστε να επιτυγχάνεται:

  • Η συστηματική διερεύνηση της τουριστικής αγοράς και ο προσδιορισμός των τουριστικών ομάδων – στόχων που πρέπει και μπορεί να προσεγγιστούν αποτελεσματικά με βάση τα χαρακτηριστικά που διαθέτει και τα ενδιαφέροντα που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε περιοχή.

  • Η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων να δραστηριοποιηθούν στις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να είναι ενήμεροι των προδιαγραφών και των κατευθύνσεων των επιθυμητού από τη ζήτηση τουριστικών προϊόντων.

  • Η δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στον τομέα του αγροτουρισμού, από μέρος του αγροτικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα κριτήρια που η νομοθεσία θα προσδιορίσει.

  • Η υπέρβαση των τοπικιστικών αντιλήψεων και λήψη τολμηρών αποφάσεων για την προστασία της ιστορικής, αισθητικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και οικολογικής φυσιογνωμίας της Υπαίθρου.

Επομένως εμείς οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου – Αγροτουρισμού με τους φορείς μας (ΣΕΑΓΕ και Ενώσεις Αγροτουρισμού) οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες προς ένα ποιοτικά καλύτερο τουρισμό, ο οποίος θα είναι συμβατός με το περιβάλλον του χώρου υποδοχής και ταυτόχρονα θα προσφέρει στους επισκέπτες περισσότερες και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Σήμερα μετά την υπογραφή της ΚΥΑ για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα Αριθμ.543/34450 (.._) από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου και την δημιουργία δικτύου όπως προβλέπεται (ΔΙΣΠΑ) αλλά και την επικείμενη υπογραφή της ΚΥΑ για τον Αγροτουρισμό, δεδομένου ότι η επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους του ΣΕΑΓΕ, βρίσκεται στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας της, ο Αγροτουρισμός κατοχυρωμένος θεσμικά και πιστοποιημένος, θα βρεθεί σε τροχιά μεγάλης ανάπτυξης.

Τέλος, αυτό που θα χαρακτηρίσει το συνέδριό μας στην Ήπειρο είναι η απόφασή μας για την δημιουργία φορέα προώθησης του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης η δημιουργία μικρής κλίμακας δικτύων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων μας.

 

Για τον ΣΕΑΓΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ν. Φραντζεσκάκης